Light Language, Healing och Ljuskoder  
- Ett sätt att läka och höja ditt
medvetande.

Karina Sha Me Ra erbjuder

Olika sessions.

Ja, jag vill ta hjälp av ljuskoderna för mitt läkande och växande.