Mer information kommer inom kort.

Kursen kommer att hållas på Hanarpstorpet i Heberg 26–28 januari 2024 kl 16:00 med en invigningsceremoni av vår duk. Vi öppnar upp med temat som är "Ande”.

Vi kommer att använda oss av den gudomliga skaparprocessen i vårt målande som varvas av meditationer, skrivande, rörelser och vila. 
Kursen avslutas kl 15:00 för att sedan städa de utrymmen vi använt tillsammans.