Nu kan du köpa denna kurs och få material hemskickat varje vecka eller gå den i din egen takt som ett mentorskap.

Själen kallar på att få komma ner och bli fullt förkroppsligad. Genom detta förkroppsligande blir ditt liv mera klart, riktningen och du vet vad du vill och inte vill. Dessa fem veckor tar dig till en djupare kontakt med din själ och ande, du börjar att ta beslut och leva från denna högre del av dig själv och dess medvetande.


Efter dessa veckor kommer du känna dig mer närvarande, känna en klarhet i ditt fält, du kommer att få mer livsglädje och du har påbörjat en resa tillsammans med och från din själ.

Materialet består av dokument med information, övningar, frågor och ämnen att reflektera över. Meditationer och aktiveringar. Detta skickas varje vecka efter att du kontaktat mig via mail och betalt in kursavgift.
Väljer du att ta den som ett mentorskap tillsammans med mig eller via zoom bestämmer vi dagar som passar.

Jag säger JA till min själ.

Sourse code: Själsmedvetande

Denna ljuskod håller stor kunskap om själen.

Själen

Kursen Själen ger dig kunskap om din själ, du får ta del av meditationer, aktiveringar och du har möjlighet att köpa till mentorskap för att verkligen nå maximalt resultat.

Nästa steg i vårt uppstigande är att leva från själen. För att nå vår själ måste vi nå stillheten djupt inne i vårt hjärta. Vi måste dagligen träna oss på att befinna oss i hjärtat och vara medvetna om när vi inte är det, för att ta nästa steg att nå vårt själsuppdrag, Vår soul mission behöver vi ha mer kontakt med vårt själsljus och förstå dess kvaliteter och sedan öppna upp för vem vi är,  varför vi är här, vad vi ska göra och ta ner. För när vi förstår vem vi är faller många pusselbitar på plats och bilden av vårt själsuppdrag har möjlighet att kunna manifesteras.

Du får under dessa 5-veckor

 -möjlighet att från ditt högre jag komma in i stillheten
 -möta ditt själsljus och dess kvaliteter
 -utforska ditt Soul Light Templet 
 -uppleva din själsfärg och vilket element som du är kopplad till
 -börja ta ner eller fördjupa kontakten med ditt själsuppdrag
 -förkroppsligande, hjälp av morgonövningar
 


Det här vill jag!

Kursen är för dig…

som är intresserad att vara med i uppstigningen och följa med i att öppna upp för det nya medvetandet och för vem du är i djupet av din själ 

och som vill….

 
lära känna dig på ett själsligt plan
börja leva från själen
höja ditt självmedvetande för att kunna ta ner och manifestera ditt Soul Mission

Vad får du med dig efter avslutad kurs?

Kurs innehåll:

5 st Veckotema ”teaching”. 
2 st Aktiveringar & energiöverföringar via light language.
3 st Meditationer
1 st Personlig ”andlig arbetsplan”.
5 veckor i ett space som håller dig, skyddar dig och hjälper dig att växa.
5 veckor i ett Telegram forum där du har kontakt med mig och kan ställa frågor. 
Mentorskap finns som tillägg.

 

Jag är redo att minnas min själ.

Investering utan mentorskap 
3 800 kr
(värde 9 000 kr)

Du väljer hur du vill betala:

Din plats är säkrad först efter anmälan och betalning. Efter anmälan skickas ett mail med mer information.

Detta får du:

5 veckor av att befinna dig i ett space som håller dig och skyddar dig under din själsexpansion.
Ta emot aktiveringar som får dina själskoder att minnas vem du är och ditt själsuppdrag.
Aktivering av ditt personliga Soul Light Temple och förstå vad det hjälper dig med.
Ökad kunskap om dig själv på ett själsplan. Färg, element och dess kvaliteter.
Själsexpansion 
Forum på Telegram där du kan dela med dig av din resa och 

Mentorskap - en möjlighet att få support och healing utöver det material som tar dig genom dessa fem veckor.

Min egen upplevelse av att ta olika kurser/ program är att det många gånger är svårt att hålla riktning och focus på egen hand. Många gånger reser sig rädslor och trauman som gör att vi inte fullföljer det vi startat. Med ett mentorskap får du supporten och puffen att fortsätta och nå det mesta möjliga av de veckor du sagt ja till att genomföra.

Köper du kurs och mentorskap ingår 2 st personliga läkande sessions eller support sessions under dessa fem veckor. Support på en personlig sida på Telegram där jag kan stötta dig och du kan ställa frågor under dina fem veckor.

Kurs + Mentorskap 
Investering
7 300 kr

(Värde 12 000 kr)

Min själ sägerJA!