En helande resa som supportar dig till att leva ditt liv med större närvaro, mjukare och i linje med din själs syfte 

Under dessa veckor har du möjlighet att se och känna där du inte är i alignment med din själ och då sätta nya mål för en väg till ett liv i enhet.

 

Ett fem-veckors-program online
som arbetar med att skapa enhet inom dig 

Ge dig själv tid att öppna upp och börja leva med ett högre syfte och mål.
Dessa veckor kommer ge dig en grund i hur du kan ta ditt liv till ett mer avslappnat läge där du känner din egen förmåga att vara den skapare du är av ditt liv. Du får från grunden se över ditt liv och möjlighet att välja nytt allt för att du ska nå det bästa där du vaknar på morgonen med glädje och upptäckarglädje i kropp och själ. Med en livslust är att är möjligt, där ditt arbete känns inspirerande och dina relationer som du från en ny vinkel.

En Helande Resa


Denna resa kommer att börja med din fysiska kropp och ditt fysiska hem. Du kommer få en aktivering så att din kropp startar upp sitt enhetsnät på det ursprungliga sätt det var menat att det skulle fungera.

Du kommer få titta över ditt fysiska hem och se om det supportar dig på det bästa sättet som är möjligt. Få tips på olika mer hälsobringande och miljövänliga valmöjligheter.

Se över ditt förhållningssätt till din kost och se om det behöver förändras.

Du kommer att få utforska och bli närmare vän med ditt multidimensionella jag. Den del av dig som är Gud och är i konstant kontakt med Källan. Detta genom övningar och meditationer som tar dig genom lager av rädslor, själv förstörande mönster, lager av programmeringar från arv, miljö och kultur.

Belysande vecka av din relation till dig själv och andra. Vad du skapar i dina olika relationer och hur det påverkar dig.

Undersöka och bjuda in dina närmsta guider och team för att se och känna dem bättre och starta upp en kommunikation där du lyssnar in guidningen från dem och från ditt multidimensionella jag.


Resan avslutas med en vecka av integrering och reflektion.


 

Ljuskod
”Super Human”

Denna ljuskod håller kunskapen om transformationen i den mänskliga strukturen för att ta mänskligheten till ett liv i enhet. Den kommer med aktivering av vår egen förmåga att läka oss själva och aktivering av människans Oneness Nätverk.

Jag vaknade av att denna ljuskod  kom ner i min fysiska kropp i mitten av september 2023. Den jobbade stark och intensivt. Jag såg färger: svart, guld, guldvit, vitplatina och silver och kände dess energi men såg inte formen som kom först flera dagar senare då jag äntligen  kunde ta ner den till en fysisk manifestation på pappret med dess färger och mönster. 
Den har guidat mig  och kommit med information om hur viktig fascian är  och fått mig att förstå vikten av införlivandet av den i mitt andliga arbete för att min multidimensionella del ska kunna förkroppsligas och leva som ETT. Fascian består av bindväv som inte har någon början eller något slut. Den finns strax under vår hud och grenar sedan ut sig i och omkring varje cell och dess kärna. Den behöver vara mjuk och smidig för att kunna transportera vätskor, näring, syre och information in i cellerna. Detta system har aldrig varit riktigt aktiverat och vi har inte förstått hur viktig den är. Nu görs det mycket forskning på den, så ny information kommer att komma och säkert många fler funktioner.

Jag upplever att min kropp öppnar upp sig och blir mjukare och tar emot livet på ett nytt sätt. Den släpper på spänningar och blockeringar så flödet kommer igång och är öppen för att hålla högre energier.

Jag har blivit vägledd att dela en aktivering av denna ljuskod som aktiverar detta system och tänder upp detta nätverk till dess maximala potential i detta NU. 


Ljuskoden har också gett mig information så att detta 5-veckors program har blivit till för att supporta människor tillbaka till Oneness.

Välkommen att ta emot dess kunskap!

 

Du får….

-Öppningsceremoni med en aktivering och energiöverföring av den Nya Människans Oneness Nätverk..

-Dokument hemskickat med övningar som supportar din resa, tema för meditation och reflektioner.

-Gemensam sida på Telegram för att dela din personliga resa och för att ta del och supporta varandra.

-Veckomöten med meditation som supportar dig  och en stund för frågor.

-Aktivering av dina unika själskoder.

-Support av mig under fem veckor på Telegram.

-Övningar som hjälper dig att öppna upp och höja ditt medvetande.

-Reflekterande frågor som vidgar din förståelse om vem du är och vad som behöver göras för att nå dit du vill.

-Övningar som hjälper dig att öppna upp, lära känna och kommunicera med ditt multidimensionella jag. 

-Du får övningar som klargör och kartlägger dina relationer och vad du skapar i dessa.

-Morgonövningar för att du lättare ska ta till dig det arbete du gör rent energimässigt. De supportar också till att se, förstå och förändra mönster som du håller.

-Du börjar kalla in dina olika team som du redan arbetar eller kommer att arbeta med. Du börjar skapa en nära relation och lär känna dem och öka  din förmåga att ta emot.

-Avslutningsceremoni, vi stänger vårt gemensamma space. 

Du tar med dig efter kursavslut….


En klarare bild av ditt personliga, fysiska och andliga mål.


En klarare bild av ett nytt förhållningssätt till din verklighet och värld.

En kropp som har blivit mjukare och öppnare för att leva från en högre vibration. 

Ett större välmående och ett balanserat humör.

En högre energinivå i kropp och ett högre medvetande.

Övningar som du kan använda när du kommer ur balans och som tar dig tillbaka in i hjärta.

En närmare kontakt med ditt multidimensionella jag.

En ny medvetenhet om ditt fysiska Oneness-nätverk och om hur du arbetar med det dagligen för att du ska
supporta din kropp på en cellnivå. Din egen kroppskännedom har blivit större och du känner den på ett djupare plan.

Du kommer att ha kunskap om hur ditt fysiska hem supportar dig på bästa sätt.


Du vet hur du kan göra för att hålla ditt energispace rent och beskyddat.


Du har en större förståelse av det du skapar i dina relationer och i världen.


Du har större kännedom om dina andliga team, du ser, känner o förstår dem bättre.
Allt detta kan du uppnå med engagemang och hängivenhet.

 

Jag är redo att starta min resa till ett liv i enhet.

Online program 5-veckor

Start Ny datum kommer.
Klockan 
Zoom

 

Investering!

OBS! Early Bird priset gäller bara till och med 14/1-2024

Din anmälan är säkrad när du betalat kursavgiften.
Återbetalning av hela beloppet sker endas inom loppet av inom 48 timmar efter påbörjad kurs eller vid läkarintyg.

 

Mitt hjärta säger JA!

Jag anmäler mig.

 
 

Karina Sha Me Ra 

- är en vägvisare till ett liv i enhet. Hon supportar människor genom vägledning och healing så att de ser vad deras nästa steg kan vara för att nå dit de vill till ett liv som ger dem mer glädje och livslust med alla möjligheter öppna och där de kan ta fullt ansvar för vem de är och vad de är här för att göra. Hennes ljuskoder håller ursprungsljuset och en av hennes uppdrag är tillsammans med sin själsfamilj aktivera grundstrukturen av människan till att hålla Oneness medvetande i den fysiska kroppens nätverk. Hon supportar till ett liv där vi alla är ett och har lika värde och att människor ser sitt och jordens fulla värd.

Hon är också en visionär konstnär där hon tar dig på en resa genom den gudomliga skaparprocessen och föder fram den nya bilden. Bilden som är fylld med nya ljuskoder som håller olika energier beroende på temat vi målar efter.

 

Detta är något mitt hjärta säger JA  till!