Light Language - Universums språk

Ett högfrekvent ljusspråk som arbetar direkt med din kropps vibrationer, energikroppar och DNA. Det är en 5 D eller högre form av kommunikation. Du kanaliserar det från ditt högre jagmedvetande via ditt hjärta och själ.

Vad är light language?

 Kort sagt är det själens språk som används för bl a aktivering av koder och cellminnen, liksom healing och energiöverföringar. Det assisterar dig att balansera dina olika kroppar, själsligt, mentalt och emotionellt. Det arbetar på kvantnivå med många lager av information. Det är ett språk som vi alla på själsnivå förstår. Det talar till ditt hjärta och din själ. Det består av ljud och ljus och talar med vårt undermedvetna, vår själ och vår djupaste längtan. Språket är uråldrigt och arbetar på DNA-nivå.
Ljusspråket är ett galaktiskt språk och kan kanaliseras direkt från olika mästare, guider och kristaller. Informationen och koderna kommer från olika nivåer av varande, civilisationer, ljusväsen m m. Det kan vara olika stjärnnationer som Andromeda, Plejaderna, Lyra, Cassiopeia m fl. Variationerna är oändliga och låter väldigt olika beroende på vem eller vad som agerar kanal. Fokus bör ligga på att släppa taget och bara ta emot. Inte gå upp i mindet och vilja förstå intellektuellt. Ljusspråket kanaliseras via hjärta till hjärta, från själ till själ.


 

Måla din personliga ljuskod.
En endagskurs för dig som älskar kreativitet och att skapa din egen medicin. 

En kurs i ljuskodsmåleri är en dag om att skapa från ditt högre jag. Med hjälp av två meditationer och en aktivering har du skapat din egen medicin som du arbetar vidare med hemma. Du får en arbetsplan med dig.

Du kommer till en plats där du är hållen i ett tryggt space. Allt material finns och du kan ägna dig åt att ge dig hän åt att skapa din egen ljuskod, få den aktiverad  och sedan börja ta in information och healing från den.