Välkommen att expandera ditt
medvetande och ditt själsljus med hjälp av ljuset och visdomen från
”The Temple of Light” genom 
ljuskoder, light language
och 
kreativitet

Kurser

Ljuskoder och dess visdom

Denna kurs får vi ljuskoder via The Divine Mother and Her Pearl Wisdom. Vi kommer att hållas i ett mjukt space av Swan Preistesses.

Visionärt skapande

Via måleri och meditation skapar du en tavla med din "Soul family" och vilka gåvor de kommer med.

Light language

Ger Din själ sitt unika uttryck. Du öppnar upp din själs röst och förmedlar ljuset och dess koder.